Âdil Hareket ve İhyâ Derneği olarak üyelerimizin eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacı ile düzenlediğimiz ÂHİ Eğitimleri’ne 20 Şubat 2016 Cumartesi günü Temel Akaid Eğitimi ile başladık.