Harran Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’de Gençlerin Rolü ve Girişimcilik” adlı programımıza, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mansur Topçuoğlu ve AHİD Genel Başkanı Mustafa Gözel katıldılar.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu, girişimciliği; hayal etmek, öngörülemeyeni öngörmek, harekete geçmek, cesur olmak, donanımlı olmak, değişimi yakalamak gibi kodlarla açıklayarak, girişimciliğe yeni bir bakış açısı getirdi. Yine girişimciliğin bu çağda ‘alın teri’ ile değil, ‘akıl teri’ ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Mansur Topçuoğlu, Türkiye’de 40 milyona yakın genç olduğu halde gençlere hiçbir konuda rol verilmediğini söylerek bunun en büyük sebebinin ailelerin çocuklarını yetiştirme şekli olduğunu ve gençliğe küçüklükten itibaren ‘öğrenilmiş çaresizlik’ aşılandığını belirtti. Türkiye’de gençler için başarının ölçütünün ya popçu ya da topçu olmak olarak empoze edilmesini eleştiren Sn. Topçuoğlu, burada en büyük görevin gençlere düştüğünü ve o rolün gençlere verilmeyeceğini gençlerin kendilerinin alabileceğini söyledi.

AHİD Genel Başkanı Mustafa Gözel ise derneğin misyon ve vizyonunu açıklayıp, adalet kavramının ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye’de gençlere pek rol verilmediğini belirten Sn. Gözel, gençlerin atlar gibi yarıştırılmasının ve başarının sadece üniversite olarak görülmesinin yanlışlığını örneklerle ortaya koydu. Girişimciliğin bizcesini anlatıp müteşebbislik kavramının zihinlerde nasıl yönlendirildiğini açıklayarak gençlerin en büyük görevlerinden birinin Kur’an tabiriyle, ‘düşünmek’ ve ‘akletmek’ olduğunu belirtti. Yeni dünya düzeni ile bizlere empoze edilen tek tip insan modelinin müteşebbislik kavramına nasıl ket vurduğuna dikkat çekti. Yine cesur olmanın gerekliliğinin altını çizen Gözel, “Cesur olmak feda etmekten korkmamaktır.” sözü ile de feda etmeden kazanılmayacağını üstüne basarak belirtti.

Türkiye’de Gençlerin Rolü kısmında maddi ve manevi girişimcilik kavramlarını açıklayan Sn. Topçuoğlu, Allah’ı tanıyan kişinin kendisini ve rolünü keşfedeceğini belirtti. Allah’a en yakın olanın, yine O’nun rızası için bir şeylerden vazgeçebilen kişi olduğunu belirterek bu dünyaya ölmek için geldiğimizi vurguladı. Hayatın ileriye doğru yaşandığını; ancak geriye baktıkça anlaşıldığını belirterek kendimizi keşfetme sürecini açıkladı.

Soru cevap bölümünde AHİD Genel Başkanı Mustafa Gözel, kendine gelen en önemli sorulardan biri olan, “Bu yanlış eğitim sistemine karşı ne yapabiliriz?” sorusuna, sistemi değiştirme konusunda elimizden bir şey gelmese dâhi buna alternatif sistemleri ve yolları ürete ürete devletin bu alternatifleri görmesini sağlamamız gerektiğini söyledi. Yine AHİD, olarak eğitim konusundaki açıkları, gidermek için AHİ Eğitimleri isminde bir proje başlattıklarını belirtip bu eğitimlerle gençlerin sahip olması gereken eğitimleri alarak niteliksel olarak geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Program diğer soru ve cevaplardan sonra sona erdi.