Mustafa Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’de Gençlerin Rolü ve Girişimcilik” adlı programımıza, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Av. Mansur Topçuoğlu ve AHİD Genel Başkanı Sn. Mustafa Gözel katıldılar.Programımızın moderatörlüğünü ise Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi ÇETİN gerçekleştirdi.

Tecrübelerini paylaşmak adına programa teşrif eden Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel EREN, İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yakup BULUT açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuklara ve değerli öğrencilerine gösterdikleri ilgilerinden dolayı teşekkür edilip ‘Girişimcilik’ hakkında verdikleri bilgilerden sonra programa geçildi.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu, girişimciliği; hayal etmek, öngörülemeyeni öngörmek, harekete geçmek, cesur olmak, donanımlı olmak, değişimi yakalamak gibi kodlarla açıklayarak, girişimciliğe yeni bir bakış açısı getirdi. Yine girişimciliğin bu çağda ‘alın teri’ ile değil, ‘akıl teri’ ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Mansur Topçuoğlu, Türkiye’de 40 milyona yakın genç olduğu halde gençlere hiçbir konuda rol verilmediğini söyleyerek bunun en büyük sebebinin ailelerin çocuklarını yetiştirme şekli olduğunu ve gençliğe küçü yaşlarından itibaren ‘öğrenilmiş çaresizlik’ aşılandığını belirtti. Türkiye’de gençler için başarının ölçütünün “ya popçu ya da topçu olmak” olarak empoze edilmesini eleştiren Sn. Topçuoğlu, burada en büyük görevin gençlere düştüğünü ve o rolün gençlere verilmeyeceğini gençlerin kendilerinin alabileceğini söyledi.

AHİD Genel Başkanı Mustafa Gözel ise derneğin misyon ve vizyonunu açıklayıp, adalet kavramının ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye’de gençlere pek rol verilmediğini belirten Sn. Gözel, gençlerin atlar gibi yarıştırılmasının ve başarının sadece üniversite olarak görülmesinin yanlışlığını örneklerle ortaya koydu. Girişimciliğin bizcesini anlatıp müteşebbislik kavramının zihinlerde nasıl yönlendirildiğini açıklayarak gençlerin en büyük görevlerinden birinin Kur’an tabiriyle, ‘düşünmek’ ve ‘akletmek’ olduğunu belirtti. Yeni dünya düzeni ile bizlere empoze edilen tek tip insan modelinin müteşebbislik kavramına nasıl ket vurduğuna dikkat çekti. Yine cesur olmanın gerekliliğinin altını çizen Gözel, “Cesur olmak feda etmekten korkmamaktır.” sözü ile de feda etmeden kazanılmayacağını üstüne basarak belirtti.

Türkiye’de Gençlerin Rolü kısmında maddi ve manevi girişimcilik kavramlarını açıklayan Sn. Topçuoğlu, Allah’ı tanıyan kişinin kendisini ve rolünü keşfedeceğini belirtti. Allah’a en yakın olanın, yine O’nun rızası için bir şeylerden vazgeçebilen kişi olduğunu belirterek bu dünyaya ölmek için geldiğimizi vurguladı. Hayatın ileriye doğru yaşandığını; ancak geriye baktıkça anlaşıldığını belirterek kendimizi keşfetme sürecini açıkladı.

Program soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılarımız ve moderatörümüze çiçek ve plaket takdimi yapılarak sona erdi.