Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlediğimiz programımızda bir twitter fenomeni olan ve çok yakın bir zamanda kitabı çıkacak olan sosyal medyada “Adem Simit” mahlasıyla tanına AHİD üyesi Ali Uslu moderatörlük görevini üstlendi. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mansur Topçuoğlu ve Tek Harf İki Hece Kitabı’nın yazarı AHİD Başkanı Mustafa Gözel konuşmalarını yaptılar.

Av. Mansur Topçuoğlu, Türkiye’de var olan girişimciliği, gençlerin girişimcilik alanındaki yerini, bu yerin güçlendirilmesinin ve daha genişletmesini önemini vurgulayarak, gençliğin bu alandaki rolünün daha aktif hale getirilmesi gerektiğinde bahsetti. Genç ve dinamik bir nüfusun ülkenin her alanında aktif rol oynamasının gerekliliğinin altını çizerek, bu aktif rolün hangi kodlardan geçtiğini deneyimleri ile birlikte bizimle paylaştı. Ayrıca, insanın başarıyı elde etmedeki maddi ve manevi rolünden bahsettiği kitabı: “ Doğumdan sonra hayat var mı?” nın hazırlık aşamasında olduğunu ve gelecek aylarda çıkacağının müjdesini verdi.

AHİD Başkanı Mustafa Gözel ise derneğin tarihinden, kuruluş amacından ve gerçekleştirmiş olduğu projelerden bahsederek insana, özellikle gençlere, toplumun biçtiği rolden başka olarak, en büyük girişimin düşünmek, eğitmek ve yönetmek olduğunu vurguladı. Müteşebbisliğin sadece ticari alanda değil, toplumun her alanında var olduğunu söyleyip, bu alanlarda faaliyete geçebilmek için ise önce; “Manevi anlamda gelişimin ve farkındalığın” olması gerekliliğinin altını çizdi.

Soru cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaketleri, katılımcılara da konuşmacıların imzaladığı katilim belgeleri verilerek program sona erdirildi.